نحوه ی پرداخت این است که شما اول به شماره ی داده شده زنگ میزنید(قیمت ها همان قیمت های در سایت میباشند)در جایی قرار می گذاریم کالا را تهویل گرفته و هزینه ی آن را پرداخت می کنید.

با تشکر